Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, ezért adatait kizárólag a törvényi rendelkezések (GDPR) alapján dolgozzuk fel. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt adatainak kezeléséről és az adatfeldolgozással érintett személyként Önt megillető jogokról. Weboldalunk használójaként hozzájárul a jelen nyilatkozat szellemében történő adatfeldolgozáshoz.

Kapcsolatfelvétel

Amikor a weboldalon lévő nyomtatvány vagy e-mail útján lép velünk kapcsolatba, megadott adatai az ajánlatkérés feldolgozása céljából és további kérdések esetére tárolásra kerülnek.

Jogi alapok és az adatfeldolgozás célja

Személyes adatai csak a GDPR szellemében vett jogi alapok megléte esetén, tehát elsődlegesen a szerződés előkészítése és teljesítése céljából, a törvényes kötelezettségek alapján vagy a megfelelő engedélyek beszerzését követően kerülnek feldolgozásra. Egyedi esetekben személyes adatait jogos érdekek alapján is feldolgozzuk. Csak a mindenkori cél eléréséhez szükséges személyes adatok kerülnek feldolgozásra, elsősorban: név és e-mail-cím, valamint esetleg további adatok is, amennyiben azok Ön által ajánlatkérés, ill. regisztrálás keretében, a mindenkori szerződés megkötésekor vagy az üzleti kapcsolat előkészítésének keretében kerültek megadásra, ill., amelyek részünkről nyilvánosan elérhető forrásokból megengedhető módon kerültek beszerzésre.

Az adatok megőrzésének időtartama

Személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig az a törvény előírásai alapján, ill. a megnevezett célok teljesítéséhez szükséges. A cél elérését, ill. a törvény által előírt megőrzési határidő leteltét követően személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

Személyes adatainak továbbadása harmadik fél részére

Személyes adatainak harmadik fél részére történő átadására alapvetően nem kerül sor, kivéve, ha ez a törvény által előírt kötelezettségeink teljesítéséhez, ill. a szerződéses viszony megvalósításához szükséges. Kivételt képeznek ez alól azok a szolgáltatók, akik megbízásunkból fejtik ki tevékenységüket. Elsősorban weboldalunkat gondozó IT-szolgáltatókról és karbantartó szolgálatokról van szó. Valamennyi szolgáltató utasításaink szerint köteles eljárni, rájuk szigorú műszaki és szervezési biztonsági intézkedések vonatkoznak, és be kell tartaniuk az adatvédelmi előírásokat.

Az Ön jogai

Önt alapvetően a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adatátruházhatóság, visszavonás és felszólalás joga illeti meg. Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása az adatvédelmi jogait sértené vagy adatvédelmi jogokkal kapcsolatos jogosultságait egyéb módon megsértették, a felügyeleti hatóságnál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tehet panaszt.

Az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba:

SÜBA Hungary Kft.
Ganz utca 16. III.em.
1027 Budapest

M +36 30 9845 616
julianna.marta@sueba.hu

M +36 30 9523 893
rudolf.riedl@sueba.hu

Move up